Grafstenen, Bouwwerken en aanrechtbladen van natuursteen

8-06-2012

Nieuwe begraafplaats Maartensdijk


 Nieuwe begraafplaats Maartensdijk

 

bron: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/juni/14/nieuwe_begraafplaats_voor_maartensdijk

 MAARTENSDIJK - De opening van een nieuwe, algemene begraafplaats in Maartensdijk staat gepland voor vrijdag 6 juli. De nieuwe begraafplaats biedt plek aan ongeveer 600 mensen.

Jan Slok zal een gedenkplaat onthullen ter gedachtenis aan zijn echtgenote Jeanne Slok, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de begraafplaats.
Jan Slok zal een gedenkplaat onthullen
ter gedachtenis aan zijn echtgenote
Jeanne Slok, die een belangrijke rol
heeft gespeeld bij de totstandkoming van
de begraafplaats.

Het initiatief voor deze begraafplaats dateert uit 1995. De herindeling van de gemeente Maartensdijk door samenvoeging met de gemeente De Bilt leidde ertoe dat de realisatie veel vertraging opliep. Mevrouw Jeanne Slok heeft als wethouder van De Bilt daarna het initiatief opgenomen en het gemeentelijk goedkeuringsproces krachtig begeleid. Toch duurde het nog geruime tijd voordat de nodige voorbereidende werkzaamheden konden aanvangen.

Stichting

Op 18 april 2006 is de Stichting Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk officieel opgericht. Het initiatief hiertoe lag bij de R.K. parochie Sint Maarten en de Protestantse gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading. De Stichting heeft, mede door toedoen van mevrouw Jeanne Slok, vanaf het begin medewerking gekregen van Tap Uitvaartzorg Bilthoven.

Geen onderscheid

Van de oprichting af aan heeft de stichting zich ten doel gesteld om op deze begraafplaats ruimte te bieden aan ieder die vanuit betrokkenheid bij de voormalig gemeente Maartensdijk een laatste rustplaats zoekt in dit dorp. Het betreft daarom een algemene begraafplaats, waar men zonder onderscheid van geloof of afkomst, met eigen tradities of rituelen begraven kan worden. Er zal plaats zijn voor ongeveer 600 overledenen, in graf en urn tezamen.

Urnenmuur

Uitgaande van de vraag van velen om ook te beantwoorden aan wensen tot crematie wordt op de nieuwe begraafplaats tevens ruimte geboden voor het plaatsen van urnen, in een urnenmuur of een urnengraf. Deze urnenmuur zal spoedig geplaatst worden.
Jeanne Slok is inmiddels overleden. Op haar sterfbed in februari 2011 mocht zij nog wel vernemen dat de laatste stappen gezet konden worden. Het bestuur rekent het dan ook zijn plicht om Jan Slok, haar echtgenoot, bij de opening te betrekken.

Naamplaat

De officiële ingebruikname van de nieuwe begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk vindt plaats op vrijdag 6 juli om 15.00 uur. Op dat moment zal het hek worden geopend en zal door de heer Dirk de Korte, oud-penningmeester van de stichting, de naamplaat worden aangebracht, die zal luiden: ‘Algemene Begraafplaats Maartensdijk’.
Midden op het terrein klinkt vervolgens een welkom en volgt een technische toelichting. Jan Slok zal een gedenkplaat onthullen ter gedachtenis aan Jeanne Slok. Daarna volgt de officiële ingebruikneming en is er gelegenheid tot het uitspreken van reacties. Het geheel wordt besloten met een informeel samenzijn.