Bezoek onze showroom en showtuin : Bel 030-2444004 voor een afspraak


Teksten op grafstenen

Voorbeelden van teksten op grafmonumenten:

Teksten grafsteen voorbeeld

Vaak is het moeilijk om de juiste tekst voor op de grafsteen te kiezen.

hieronder treft u een lijst met voorbeeldteksten, uiteraard kunt u ook zelf een tekst verzinnen welke wij op de grafsteen kunnen graveren.

Hieronder treft u een aantal voorbeelden van teksten op grafstenen:

 • 1.    Wie in gedachten leeft die is niet dood, dood is alleen die vergeten wordt
 • 2.    In stil verdriet, ‘k vergeet je niet
 • 3.    Voor al de liefde en trouw die ik had van jou
 • 4.    Ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer
 • 5.    Voor de wereld was hij slechts die ene, voor ons was hij de hele wereld
 • 6.    Niemand weet hoeveel we van je houden, en van jou blijven houden
 • 7.    Je warm hart is nu stil, maar de liefde die jij ons gaf, vergeten wij nooit
 • 8.    In hart en geest ben jij nabij, en toch blijf jij het allermooiste in mij
 • 9.    Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart
 • 10.    Nu heb jij je ogen gesloten rustig en stil, zoals je van ‘t leven hebt genoten
 • 11.    Zoals gisteren eens was, zal morgen nooit meer zijn
 • 12.    De goedheid van een vader is hoger dan een berg, de goedheid van een moeder dieper dan de zee
 • 13.    De zon ging onder voor het avond werd
 • 14.    Vergeet de mooie dagen niet
 • 15.    Het leven van een mens is als een kaars in de wind
 • 16.    Wij hadden jou zo graag in ons midden
 • 17.    Uw leven brak als een roos in de storm maar uw gedachtenis blijft dankbaar in ons hart bewaard
 • 18.    Jou vergeten kunnen wij niet, wij leven verder met een stil verdriet
 • 19.    Toen je zei : “Eens komt de dag dat ik jullie moet verlaten”, wist ik niet dat die dag zo dichtbij was
 • 20.    Slaap zacht je hebt het verdiend, je vocht tot aan je laatste zucht
 • 21.    Zoveel sterren aan de hemel, zoveel liefde hebben wij van jou gekregen
 • 22.    In ons hart en gedachten blijf je bij ons
 • 23.    We missen uw diepe goedheid maar bewaren uw warmte in ons hart
 • 24.    Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet
 • 25.    De pijn om het verlies zal blijven, ook als heel het land in maart en mei opnieuw in bloei zal staan
 • 26.    Zoals de zon dankbaar is voor de warmte zijn wij dankbaar voor de goedheid die jij ons gaf
 • 27.    Voor elk mooi uur dat je ons hebt blij gemaakt zeggen we dank
 • 28.    Je liefde was steeds een gouden moment in ons leven
 • 29.    We zullen je missen, elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan
 • 30.    Lieve vader (moeder), wij danken u voor dit mooie leven. Wij kunnen jou niets meer geven maar jij gaf ons veel om verder te leven
 • 31.    Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon
 • 32.    Met diepe dankbaarheid denken wij aan u terug
 • 33.    Je was voor ons een schat en leeft voort in ons gebroken hart
 • 34.    Nu we je liefde moeten derven, proberen we een grijze hemel blauw te verven
 • 35.    Als elke druppel kon zeggen hoezeer we je missen, dan regende het elke dag
 • 36.    Als liefde en herinneringen een brug konden bouwen, dan klommen we naar de hemel en brachten je terug
 • 37.    Achter mijn stil verdriet glinstert nog steeds iets van uw schoonheid
 • 38.    Wanneer je doodgaat hoef je niet te sterven, als er maar mensen je warmte en liefde erven
 • 39.    Als je sterft verdwijn je niet, want zoveel herinneringen blijven, ook na de tijd van verdriet
 • 40.    Gedenken is : elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen
 • 41.    Als een zon die ondergaat, zo ben je van ons heengegaan
 • 42.    Ook al ben je ver weg, in ons hart blijf je bestaan, want alle herinneringen zullen nooit verloren gaan
 • 43.    Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk
 • 44.    Ga nooit heen zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoen, wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen
 • 45.    Je vriendschap en gezelligheid blijft in ons leven, ‘t is de leegte eromheen die verdriet blijft geven
 • 46.    De zon die jij bracht in ons leven zullen wij nooit vergeten
 • 47.    We weten dat je op ons wacht, en met mooie herinneringen in onze gedachten, wordt onze pijn een beetje verzacht
 • 48.    Verder leven in het hart van hen die je liefhebt, is nooit sterven
 • 49.    Het leed haar (hem) te hebben verloren mag ons niet doen vergeten, het geluk haar (hem) gekend te hebben
 • 50.    Opgetild tot boven regenbogen, blijf je een synoniem van liefde
 • 51.    In het gevoel van nooit vergeten, vind ik parels van je liefde weer
 • 52.    Afscheid nemen is met zachte vingers dicht doen wat voorbij is en verpakken in goede herinneringen.
 • 53.    We zullen je missen, maar in ons hart zal je met ons samenblijven.
 • 54.    Voor ons blijf je hier, diep in ons hart
 • 55.    Hoe kan het leven, dat zo zonnig was, opeens zo droef en donker worden.
 • 56.    Het leven mooi was met jou, het wordt moeilijk zonder jou.
 • 57.    Leven is : vast willen houden en toch los moeten laten.
 • 58.    Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één.
 • 59.    Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet.
 • 60.    De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk.
 • 61.    Sterven is geen afscheid nemen van het leven, wel van de tijd.
 • 62.    Zoveel verdriet, nu rest ons warm en gelukkig, de herinnering aan jou.
 • 63.    Het is ons geleend, de vele mooie dingen, ons eeuwig bezit zijn de herinneringen.
 • 64.    Zoveel wilde je nog doen, zoveel wilde je nog leren,
 • zoveel wilde je nog ontdekken en nu is je weg al ten einde.
 • 65.    Geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen.
 • 66.    Afscheid nemen en scheiden, zijn dingen die door ’t hart snijden.
 • 67.    Als je hielp waar je kon, aan wat warmte en wat zon, heb je niet voor niets geleefd.
 • 68.    Plots ging je heen, onuitsprekelijk verdriet, vergeten zullen we je niet.
 • 69.    Zijn (haar) werk, zijn (haar) kracht, zijn (haar) interesse voor het leven,
 • hij (zij) heeft er alles voor gegeven.
 • 70.    Haar (zijn) hart was ruim en goed met een gulle lach naar het leven.
 • 71.    Zij (Hij) bewaarde altijd de moed om het beste van zichzelf te geven.
 • 72.    Wat het leven heeft verenigd, kan de dood niet scheiden
 • 73.    Leven zonder jou kent geen vreugde
 • 74.    De herinneringen aan jou weerspiegelen je leven
 • 75.    Het leven is een (lange) weg die te vroeg eindigt
 • 76.    Het leven geeft, de dood neemt, herinneringen blijven
 • 77.    Tranen kunnen ons verdriet niet doven
 • 78.    Onze wegen zijn gescheiden, maar onze harten blijven samen
 • 79.    Als vrienden gingen we door ’t leven, als vriend blijf je (bij ons) leven
 • 80.    De goede herinneringen aan jou verzachten de pijn
 • 81.    Wat ons ogen niet meer zien, blijft ons hart voelen
 • 82.    Jouw leven was mijn hele bestaan, Hoe kan ik nu verdergaan
 • 83.    In het boek des leven is het eind niet beschreven
 • 84.    Achter tranen van verdriet, schuilt de lach van de herinnering
 • 85.    Eens was je de zon in huis, nu ben je de zon in ons hart
 • 86.    Door mijn tranen heen lijkt alles wazig, scherp blijft het profiel van jou
 • 87.    Je beseft pas in de avond, hoe mooi de dag is geweest
 • 88.    Moeders gaan maar sterven niet, ze leven om liefde te geven
 • 89.    Een boek, zo groot, zal nooit bestaan, om te beschrijven wat jij voor ons hebt gedaan
 • 90.    Jaren zijn voorbij gegleden, toch weten wij beslist, jij wordt nog zo vaak gemist
 • 91.    Er klonk in jou een levenslied, een echte vriend vergeten wij niet
 • 92.    De nacht wisselt met de dag, het licht met de duisternis, maar de herinnering aan jou blijft
 • 93.    Voor heel de wereld was hij een vriend, voor ons was hij de hele wereld
 • 94.    Wie voortleeft in het hart van de zijnen, kan nooit uit het leven verdwijnen
 • 95.    Niets kan de leegte van een afwezigheid vullen, maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugde
 • 96.    Voorbij de wolk van mijn verdriet, licht jouw gelaat soms even op
 • 97.    Alle goedheid, alle genegenheid, bouwt eeuwigheid
 • 98.    Een moeder uit de duizend !
 • 99.    Je woorden dragen verder... je handen geven voort...
 • 100.    Weet dat onze tranen een zee vormen van mooie herinneringen aan jou
 • 101.    Ik huil om jou ook als ik lach. Het gemis dat blijft echt iedere dag
 • 102.    De hemel heeft er een mooie ster bij, en dat ben jij
 • 103.    Het leven is slechts een knipoog in de tijd, daarna zijn we allen samen, voor altijd
 • 104.    Nu jouw levenswind is geluwd, zalven de mooie herinneringen onze wonde en bittere pijn
 • 105.    De mooiste bloemen bloeien vaak in het verborgene
 • 106.    De stilte die je achterlaat is groot, maar in ons hart blijf je leven
 • 107.    Als je door de nacht gaat zonder één ster, denk er dan aan dat boven de wolken iemand naar je glimlacht
 • 108.    Jij was ons verdriet en troost, ons gesprek, ons lied. Voor altijd dachten we, maar zo was het niet
 • 109.    Er is de pijn om het gemis maar we hebben uw warm hart als erfenis
 • 110.    De herinnering blijft zoals je was, in eenvoud sterk en groot
 • 111.    Dwars door de stille leegte klinkt de echo van jouw lach
 • 112.    Je blijft geborgen in onze herinnering
 • 113.    Veel fijne herinneringen verzachten ons verdriet
 • 114.    Zo dicht bij, maar aan de andere kant ook zo ver weg
 • 115.    Ook al ben je van ons heengegaan, jij zult als de mooiste regenboog hoog aan de hemel staan
 • 116.    We weten dat het leven verdergaat, maar jouw luisterend oor en wijze raad missen we elke dag
 • 117.    ‘ Leven is als sneeuw, je kunt het niet bewaren. Troost is dat je er was, uren, maanden, jaren
 • 118.    Waar je ook bent heengegaan, in ons hart blijf je voortbestaan
 • 119.    Je was er altijd, je was er heel veel, je was er voor iedereen, en nooit teveel
 • 120.    Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging, omdat vandaag alles zo anders is
 • 121.    Als de draad wordt doorgeknipt voel je pas de diepte van verbonden zijn
 • 122.    Er is een schakel die de dood niet kan verbreken, liefde en herinnering leven altijd voort
 • 123.    In een leven vol inhoud en door wilskracht omgeven, heeft hij (zij) alles wat hij (zij) bezat teruggegeven voor ’t eeuwig leven
 • 124.    Een bijzonder mooi en rijk leven is plotseling afgesloten
 • 125.    Ons zonnetje in huis is achter de wolken verdwenen, maar jouw warmte zullen wij altijd blijven voelen
 • 126.    Er is een boom geveld, hij zuchtte ruisend als een kind terwijl hij viel, nog vol zomerwind
 • 127.    We zullen je missen in dit leven, maar altijd om jou blijven geven
 • 128.    Waar de zon de hemel raakt, en een lijn getrokken wordt tussen blauw van zee en lucht, daar ben je gebleven
 • 129.    Sporen in het zand, het tij dat keert, verdwenen voetstappen, blijvende herinneringen
 • 130.    Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren
 • 131.    Het geluk is van glas, juist als het eindelijk glanst, breekt het stuk
 • 132.    Als we naar de sterren kijken zullen we aan je denken, en van hieruit alle liefde naar je wenken
 • 133.    Je was als een kaars vol licht, warmte en gezelligheid, die nu is opgebrand, doch jouw uitstraling zal blijven tot in eeuwigheid
 • 134.    Aan een tere draad van tranen, rijg ik stil de maanden van gemis...
 • 135.    Elk afscheid is de geboorte van een herinnering
 • 136.    Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de sporen die je achterlaat
 • 137.    Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon...
 • 138.    Weinig nemen en veel geven, geslaagd ben je in je leven, je hebt ons een goed voorbeeld gegeven
 • 139.    Een stoel blijft leeg, een stem blijft zwijgen, maar in mijn hart zal je altijd blijven
 • 140.    Zoals hij (zij) leefde is hij (zij) heengegaan, eenvoudig en tevreden
 • 141.    Een vader is vaak een rots in de branding, altijd sterk en altijd paraat, daarom is het best moeilijk dat hij ons voorgoed verlaat
 • 142.    Weinig nemen en veel geven, geslaagd ben je in je leven. Je hebt ons een goed voorbeeld gegeven
 • 143.    Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk
 • 144.    Je was er altijd, je was er heel veel, je was er voor iedereen, en nooit teveel
 • 145.    Voor altijd op een speciale plaats in ons hart
 • 146.    Nu tel en omhels ik die intense momenten die we samen deelden
 • 147.    Mooi zijn de herinneringen die blijven
 • 148.    Als je de moed opgeeft, vergeet dan niet : de herinnering leeft
 • 149.    Alleen wie achterblijft weet hoe afscheid klinkt
 • 150.    Fijne herinneringen geven ons kracht
 • 151.    Verhuizen aan het eind van ’t leven is gaan en alles laten staan
 • 152.    Hoe mooier de herinnering, hoe pijnlijker is ons verdriet. We danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet
 • 153.    Groot is het verlies, beperkt zijn onze woorden
 • 154.    Zo lief, zo klein, zo mooi, zo fijn, zo zal je altijd in onze gedachten zijn
 • 155.    Het verdriet verdwijnt, de liefde leeft voort
 • 156.    Een lichtje zal er altijd zijn, en dat ben  jij. Je hoort er voor altijd bij.
 • 157.    De vreugde die je in ons leven bracht zal altijd bij ons blijven.
 • 158.    De lege plek, het doet zo’n pijn, maar in gedachten zal je altijd bij ons zijn
 • 159.    Waarom jij ? We zullen het nooit weten, we zullen je missen maar nooit vergeten
 • 160.    Een lichtje zal er altijd zijn en dat ben jij. Je hoort er voor altijd bij
 • 161.    Altijd actief, volop in het leven. Steeds positief, altijd alles gegeven
 • 162.    Je was bij ons, je bent er nog
 • 163.    Opeens stond de wereld even stil, deze zal nooit meer dezelfde zijn
 • 164.    In een zee van liefde geboren, op golven van liefde gestorven
 • 165.    Bedankt voor je liefde, zorgen en trouw. We blijven in gedachten eeuwig bij jou
 • 166.    Afscheid is terugblikken op mooie momenten
 • 167.    We danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet