Bezoek onze showroom en showtuin : Bel 030-2444004 voor een afspraak


Grafstenen en grafmonumenten Montfoort

Grafstenen Montfoort

Nieuwe Algemene begraafplaats "De Stuivenberg"in Montfoort.

 

begraafplaats De Stuivenberg

De nieuwe begraafplaats krijgt de naam De Stuivenberg, omdat op de locatie voor de nieuwe begraafplaats een oude stroomrug loopt die bekend staat als de Stuivenberg (berg en stuifzand).

In een rivierkleigebied, zoals bij de IJsselsteinse polders, legden de rivieren (Hollandse IJssel) hun ballast neer in een vlak naast de stroom, waarna het zand tot rust kon komen. Bij overstromingen bezonk verderop in het gebied de klei. Zo vormden de afzettingen van duizenden jaren een patroon van zanderige stroomruggen en lage natte kleikommen. De prehistorische lagen zijn overal afgedekt maar die uit de Romeinse tijd liggen vaak, door beïnvloeding van wind en storm, aan de oppervlakte. Sinds de late middeleeuwen bleven zand en klei op dezelfde plek liggen. Zo kreeg men het ontstaan van een zandrug, die ter plekke bij gebruikers en eigenaars bekend staat als 'Stuivenberg' (berg en stuifzand). Het gebied in de polder Broek, aangeduid als 'Stuivenberg', loopt geheel over zo'n oude zandrug. 
 

Op de begraafplaats Stuivenberg in Montfoort zijn de volgende graven:

Eigen graven: 

 

Op een eigen graf mag een grafsteen of grafmonument geplaatst worden van 100x200cm, maximaal 90cm hoog

De randen en lettersteen moeten minimaal 5cm dik zijn

Algemene graven:

 

As of urn bestemming:

 

Voorschriften begraafplaats:

Hier kunt u de voorschriften van de begraafplaats de Stuiovenberg te Montfoort downloaden:

DOWNLOAD

 

Adres van de begraafplaats:

De begraafplaats ligt tussen Blokland en de wijk Hofland aan de oostzijde van de Bovenkerkweg en ten westen van de Th. Elsenstraat en de J.B. Kemmestraat. 

Meer informatie over de begraafplaats:

Hier kunt u nakijken welke personen begraven liggen op de begraafplaats:

http://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/2342/Algemene-Begraafplaats-de-Stuivenberg-Montfoort