Bezoek onze showroom en showtuin : Bel 030-2444004 voor een afspraak


Grafstenen Abcoude - Steenhouwerij

Grafstenen Abcoude

Algemene en Rooms Katholieke begraafplaats in Abcoude.

 

Op de begraafplaats in Abcoude zijn de volgende graven:

Eigen graven: 

Particulier graf
Wie de rechten voor een particulier graf aankoopt, heeft voor een periode van minimaal twintig jaar zelf de beschikking daarover. U kunt er ook voor kiezen om voor een langere periode de grafrechten te verwerven, namelijk dertig jaar.
Na de overeengekomen twintig of dertig jaar kunnen de grafrechten steeds met tien jaar worden verlengd. U moet daartoe wel een schriftelijk verzoek indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Zonder verlenging worden de graven na twintig of dertig jaar geruimd, maar nooit eerder dan tien jaar na de laatste bijzetting. Tien jaar is de minimale wettelijke grafrusttermijn.
Degene die de rechten voor een particulier graf heeft gekocht, mag zelf bepalen wie daarin zijn (of haar) laatste rustplaats vindt. Er mogen maximaal twee personen in worden begraven. Daarnaast is het mogelijk om vier asbussen (met of zonder urn) bij te zetten in een particulier graf. Een asbus is een metalen cilinder die de as van de overledene bevat. Een asbus kan geplaatst worden in een (sier)urn, die vaak van keramisch materiaal is gemaakt. Urnengraven en –nissen zijn ook particuliere graven.

Op een eigen graf mag een grafsteen of grafmonument geplaatst worden van 100x200cm

Algemene graven:

Algemeen graf
Bij een algemeen graf hebt u zelf geen zeggenschap over het graf, dat voor twee personen dient als laatste rustplaats. De overledenen worden ter aarde besteld in volgorde van aangifte bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Het is dus niet mogelijk om later een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf te begraven.
Voor een algemeen graf hoeven alleen de kosten voor het begraven en het onderhoud te worden betaald. Deze categorie graven wordt na tien jaar geruimd. Wie dus kiest voor een algemeen graf, moet er rekening mee houden dat dit graf na tien jaar niet meer bestaat.

Hier mag een grafsteen geplaatst worden van 40x60 cm op het achterste of voorste gedeelte.

As of urn bestemming:

Op twee van de gemeentelijke begraafplaatsen bestaat de mogelijkheid om de as van overledenen bij te zetten. De begraafplaats in Abcoude en  heeft urnengraven en –nissen.

Een urnengraf heeft ruimte voor maximaal vier asbussen met of zonder urn. Een asbus is een metalen cilinder die de as van de overledene bevat. Een asbus kan geplaatst worden in een (sier)urn, die vaak van keramisch materiaal is gemaakt.
Urnenmuren en urnenzuilen zijn opgedeeld in nissen. In een urnennis mogen twee asbussen worden geplaatst, met of zonder urn. Bij grote maten sierurnen past er maar één in een nis.

Urnengraven en –nissen bestaan alleen als particuliere graf. Er zijn dus geen algemene urengraven en -nissen.

U kunt voor een periode van tien of twintig jaar de rechten voor een urnengraf of –nis kopen. Na de overeengekomen periode kunnen deze grafrechten steeds met tien jaar worden verlengd. U moet daartoe wel een schriftelijk verzoek indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. 
Zonder verlenging worden de urnengraven en –nissen na tien of twintig jaar geruimd, maar nooit eerder dan tien jaar na de laatste bijzetting. Tien jaar is de minimale wettelijke grafrusttermijn.

Steenhouwerij Jongerius heeft op deze begraafplaats vele grafstenen en grafmonumenten geplaatst.

Op elk soort graf zijn er verschillende maatvoeringen van de grafstenen toegestaan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voorschriften begraafplaats:

Regels voor grafmonumenten en beplanting (09-10-2012)

Voor de afmetingen en het materiaal van de grafmonumenten bij een graf bestaan regels. U hebt bijvoorbeeld een vergunning nodig voor het plaatsen van een steen of monument.
De begraafplaatscoördinator, de heer T. Gielen, beoordeelt of u voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. Hij is bereikbaar via T. 06 10 04 10 06 of E.info.begraafplaats@derondevenen.nl.

Adres van de begraafplaats:

Kerkstraat,Abcoude

Meer informatie over de begraafplaats:

Op het voorste gedeelte mag ook een staande grafsteen geplaatst worden. Degene die het eerste begraven wordt krijgt het achterste gedeelte toegewezen.

Glazen grafmonumenten zijn niet toegestaan op de begraafplaats in Abcoude