Bezoek onze showroom en showtuin : Bel 030-2444004 voor een afspraak


Grafstenen Werkhoven R.K.

Grafstenen in Werkhoven R.K.:

:Over het gebruik van het kerkhof rond de kerk is weinig bekend. In 1842 gaf de kerkvoogdij de burgemeester te kennen dat zij vreesde 'dat de schuur bestemd tot berging der lijkbaar tot geheel andere doeleinden gebruikt werd en daardoor indrukken van vochtigheid aan de muren der Hervormde kerk werden mede gedeeld, die derzelve schadelijk zijn.' Wat werd bedoeld is dat in het schuurtje geurineerd werd en dat men daar last van ondervond. Een nieuw schuurtje werd derhalve gebouwd, ditmaal voorzien van een degelijke afvoer.

In het voorjaar van 1860 werd de overwelfde ruimte onderin de toren aangewezen als gevangenis. Lang heeft dat echter niet geduurd, want in 1861werd besloten dat de hervormde gemeente 'zoodra mogelijk te doen bouwen of plaatsen en voortdurend in eener goeder staat te onderhouden een behoorlijk baarhuisje of bergplaats voor de lijkbaar, benevens eene annexe woning geschikt tot het opsluiten of plaatsen van passanten of andere personen die gevaarlijk zijn voor de openbare rust en veiligheid'. Het deel bedoeld voor het opsluiten van personen was aan de straatzijde en voorzien van een zware deur met grendel en traliewerk. Het huisje bestaat nog steeds. De bergplaats voor de lijkbaar wordt nu gebruikt voor opslag. Aan de straatzijde is de deur verwijderd en dient de voormalige gevangenis nu als wachtruimte voor de bushalte.
Waarschijnlijk is het kerkhof nooit geruimd, net zoals in Bunnik het geval is, en rusten de voorouders van tal van inwoners van Werkhoven nog steeds onder de groene zoden rond de Stevenskerk.

 
 
Eigen graven: 

 

 Op de begraafplaats mogen stenen geplaatst worden van 180x80 cm 90 hoog

 

As of urn bestemming:

 

 

Steenhouwerij Jongerius heeft op deze begraafplaats vele grafstenen en grafmonumenten geplaatst.

Voorschriften gedenktekens:

 

Meer informatie over de begraafplaats:

www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats.asp?command=showbg... 

www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/utrecht/475-werkhoven.html 

Kaart van de begraafplaats:

Kaart van de begraafplaats

Adres van de begraafplaats:Leemkolkweg