Bezoek onze showroom en showtuin : Bel 030-2444004 voor een afspraak


Grafstenen Tienhoven

Grafstenen in Tienhoven

Ooit lag de kerk van Tienhoven buitendijks, nu is hij door dijkverhogingen bijna in de waterkering opgenomen. De voet van de 12de eeuwse toren gaat schuil in de helling.
Het kerkhof werd vóór 1870 beheerd door het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente. Aangezien de Begrafeniswet van 1869 voorschreef, dat elke gemeente een algemene begraafplaats moest hebben, nam de burgerlijke gemeente het beheer in 1870 over.
In 1883 gaf de dijkgraaf tussen de dijkpalen 287 en 289 keermuren te plaatsen en de aanwezige westelijke keermuur weg te breken. Tevens mocht de gemeente het bestaande lijkenhuis afbreken en herbouwen bij de nieuwe zuidelijke muur. Het ijzeren inrijhek werd vervaardigd door IJzergieterij De Prins van Oranje uit Den Haag. Toestemming om de begraafplaats te vergroten volgde het jaar daarop. De begraafplaats lag toen 2,75 meter beneden de dijkkruin.
Aan het einde van de vorige eeuw is het lijkenhuisje opgeknapt door de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven. Het is een eenvoudig bakstenen gebouwtje met een puntgevel en een pannendak. De soberheid in leven en sterven was er de oorzaak van dat er voor de Tweede Wereldoorlog helemaal geen grafstenen werden geplaatst op dit kerkhof. De enige aanduiding was een vierkant stenen paaltje met nummer. Deze grafaanduidingen zijn nog steeds zichtbaar. 


Eigen graven: 

 

 Op de begraafplaats mogen stenen geplaatst worden van 90x200 cm

 

Steenhouwerij Jongerius heeft op deze begraafplaats vele grafstenen en grafmonumenten geplaatst.
 
Meer informatie over de begraafplaats:

 www.graftombe.nl/names/742/tienhoven

 

Kaart van de begraafplaats:

 

Adres van de begraafplaats:Laan van Niftarlake